จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้)

จำนวน 2 รายการ

1. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170