จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 88 รายการ

31. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๘ อ่านต่อ >
32. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๙ อ่านต่อ >
33. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๐ อ่านต่อ >
34. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๑ อ่านต่อ >
35. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๒ อ่านต่อ >
36. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๓ อ่านต่อ >
37. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓ อ่านต่อ >
38. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๔ อ่านต่อ >
39. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๕ อ่านต่อ >
40. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๖ อ่านต่อ >
41. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๗ อ่านต่อ >
42. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๘ อ่านต่อ >
43. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๙ อ่านต่อ >
44. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๐ อ่านต่อ >
45. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๑ อ่านต่อ >
46. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๒ อ่านต่อ >
47. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๓ อ่านต่อ >
48. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔ อ่านต่อ >
49. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๔ อ่านต่อ >
50. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๕ อ่านต่อ >
51. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๖ อ่านต่อ >
52. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๗ อ่านต่อ >
53. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๘ อ่านต่อ >
54. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๙ อ่านต่อ >
55. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๑ อ่านต่อ >
56. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๒ อ่านต่อ >
57. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๓ อ่านต่อ >
58. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๕ อ่านต่อ >
59. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๔ อ่านต่อ >
60. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170