จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระโพธิสัตว์

จำนวน 200 รายการ

1. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 61 อสาตมันตชาดก (ศาลารายหลังที่ 1 ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านต่อ >
2. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 464 จุลกุณาลชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 463 สุปารกชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 462 สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
5. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 418 อัฏฐสัททชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
6. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 417 กัจจานิชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
7. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 416 ปรันตปชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 459 ปานิยชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 458 อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 457 ธรรมเทวปุตตชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 443 จุลโพธิชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 437 ปูติมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 436 สมุคชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 454 จารึกแผ่นที่ 1 ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 435 หลิททราคชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 453 มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 424 อาทิจชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 422 เจติยชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 421 คังคมาลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 420 สุมังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 419 สุลสาชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
22. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 461 ทศรถชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
23. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 460 ยุธัญชยชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
24. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 358 จุลธรรมปาลชาดก (ศาลารายหลังที่ 10 ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
25. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 357 ลฎุกกชาดก (ศาลารายหลังที่ 10 ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
26. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 425 อัฏฐานชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
27. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 375 ตโปตชาดก (ศาลารายหลังที่ 10 ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
28. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 372 มิคโปตกชาดก (ศาลารายหลังที่ 10 ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
29. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 433 โลมสกัสสปชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
30. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 432 ปทกุสลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170