จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๙ อ่านต่อ >
2. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๘ อ่านต่อ >
3. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๕ อ่านต่อ >
8. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๖ อ่านต่อ >
9. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170