จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒

จารึก

จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 14:35:47 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เหรียญทองคำจารึกอักษรอาหรับ

อักษรที่มีในจารึก

อาหรับ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๖๓-๒๐๑๒

ภาษา

อาหรับ

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

เหรียญทรงกลม

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๒ ซม. กว้าง ๑.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “๑๕๗๕/๓๘ (๓)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๒) : ๑๑๕-๑๒๗.

ประวัติ

เหรียญมีจารึกอักษรอาหรับ เป็นแผ่นทองคำในแนววงกลม ขอบเหรียญไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการตีเพื่อดุนตัวอักษรที่จารึกไว้ตรงกลางเหรียญ เหรียญทองคำทั้งสองเหรียญเป็นหนึ่งในเครื่องทองที่พบจากกรุภายใต้พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดราชบูรณะ ที่เหลือจากถูกคนร้ายลักลอบขุด

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกข้อความสรรเสริญพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า ไซนุลอาบิดีน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ศาสตราจารย์ฉ่ำ ทองคำวรรณ อธิบายว่า กษัตริย์ (สุลต่าน) ไซนุลอาบิดีน พระองค์นี้เสวยราชสมบัติอยู่ในแคว้นกัษมีร์ ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๖๓-๒๐๑๓ ทรงครองราชย์ร่วมสมัยกับสมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑ ทรงเป็น ผู้สถาปนาพระมหาธาตุ (พระปรางค์) และพระอารามวัดราชบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำนี้จึงน่าจะถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปีครองราชย์ของสุลต่านพระองค์นั้น

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ณัฏฐภัทร จันทวิช, “เหรียญทองคำจารึกอักษรอาหรับ และเครื่องทอง อิทธิพลศิลปะอินเดียโบราณจากแคว้นกัษมีร์ จากกรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๕๒, ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๒) : ๑๑๕-๑๒๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๒)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170