ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ไว้"

จำนวน 2 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ธาตุมาใหม่ ๓ องค์ จุธาตุอรหันตาเจ้า ๔ แสนองค์ ไว้คนกับ ๕ เรือนหนึ่งครัว ๕๒ คน ชาย ๒๕ ยิง ๒๗ จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) ๑/๑๘ เชียงราย พจนานุกรมล้านนา-ไทย
ไว้เพื่อน ๒๐ ครัว ไว้นา ๓๐๐ ข้าว วัดเชียงรอมาไว้กับวัดนี้ ไว้หื้อเป็นวัดลูกพระเป็นเจ้าเชียงราย จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๕ เชียงราย พจนานุกรมล้านนา-ไทย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170