ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ปีเปิกไจ้"

จำนวน 2 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ศักราช ๙๓๔ ตัว เดือนยี่ขึ้นเจ็ดค่ำวันพฤหัสปัดติ สวัสดี ไทยว่าปีเปิกไจ้ ฤกษ์ศตภิษัช แต่นี้ตราบต่อเท่าห้าพันวัสสา บุคคลผู้ใดกระทำให้เป็นจูลงจูลาคึด เอาจากศาสนาในที่นี้ ให้มันผู้นั้นไหม้ในอบายทั้งสี่ คงนูพระราชอาชญา จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) ๒/๙ หนองคาย นวพรรณ  ภัทรมูล
ในปีเปิกไจ้ มหาเถรสิริสัทธรรมคีรีรับเอา ๔๑ เถรมณี จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ ๑/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170