ชุดข้อมูลจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าเอกทัศ

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าเอกทัศ

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 14:55:43 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 14:42:35 )

_id title type creator description provenance subject spatial temporal language rights license source.uri
1

632

จารึกวัดจำปา

ขอมอยุธยา

กล่าวถึงการทำบุญของบุคคลนามว่า มหาจันธง เจ้าปุญจน และอำแดงเพชรทอง โดยการถวายที่ดิน กระบือ และข้าทาสแก่วัด

จารึกวัดจำปา, สฏ. 1, สฏ. 1 , พ.ศ. 2309, พุทธศักราช 2309, พ.ศ. 2309, พุทธศักราช 2309, จ.ศ. 1028, จุลศักราช 1028, จ.ศ. 1128, จุลศักราช 1128 , หินทรายสีเทา , รูปใบเสมา , คูร่องน้ำ, วัดจำปา, ตำบลทุ่ง, อำเภอไชยา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ศรีวิชัย , มหาจันธง, เจ้าปุญจน, อำแดงเพชรทอง, พ่อกน, ทาส, คนหาบ, พระสงฆ์, กระบือ, ควาย , นานินนวน, นาหนองผาย, หัวชิงปอ, นากระจาย, ประตูทักษิณ, ม่วงปอ, เปรฬ, นารำมาไย, นาเดชทา, ประตูพายัพ , พุทธศาสนา, วัดทมาน, วัดจำปา, กัลปนา, การถวายนา, การถวายสิ่งของ, การถวายทาส, การบูรณวัด, พระวัสสา, ปีจออัฐศก, ทิศปัศจิม, โพธิญาณ, นิพพาน, กำลา, ตำลึง, บุญ, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2309, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายสัตว์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, บุคคล-มหาจันธง, บุคคล-เจ้าปุญจน, บุคคล-อำแดงเพชรทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พุทธศักราช 2309

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/632?lang=th

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170