แหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนกระสังพิทยาคม


แหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 เกิดจากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและชุมชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และโบราณวัตถุในท้องถิ่น จึงได้รวบรวมโบราณวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อน มาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ที่อยู่:
โรงเรียนกระสังพิทยาคม ถนนสุขาภิบาล 12 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์:
044-691096,044-691036-7
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2529
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล