พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย


ที่อยู่:
ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์:
0-4447-1167, 0-4448-1269
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะห้องจัดแสดง)
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
อีเมล:
phimaimuseum@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2507
เนื้อหา:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย:

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย:

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย:

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย:

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย...

โดย:

วันที่: 06 กรกฎาคม 2564

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ฯพิมาย แหล่งรวมของดีที่น่าเสียดาย

ชื่อผู้แต่ง: ปิ่น บุตรี | ปีที่พิมพ์: 9 ธ.ค. 2552;09-12-2009

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 08 กรกฎาคม 2556ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมในดินแดนอีสานล่าง ซึ่งแสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง และเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน ยอดบัวปราสาท และปราสาทจำลอง นอกจากนี้ ยังมีอาคารเปิดโล่ง จัดแสดงใบเสมาและทับหลังที่สวยงามจำนวนมากอีกด้วย

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 70-71.
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ฯพิมาย แหล่งรวมของดีที่น่าเสียดาย

ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา(โคราช) เป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือหยุดพิเศษ มีคนไปเที่ยวกันเยอะเอาการ ผิดกับที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย”ที่อยู่ใกล้ๆกัน แต่ว่ากลับถูกหมางเมินไม่ค่อยมีคนสนใจ ทั้งๆที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือแหล่งรวมโบราณวัตถุชั้นเยี่ยมในระดับต้นๆของเมืองไทย โดยเฉพาะโบราณวัตถุในยุคขอมโบราณ ที่นี่ถือว่าสุดยอดชนิดหาตัวจับยากทีเดียว
ชื่อผู้แต่ง:
-