สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง


ที่อยู่:
หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท์:
0-3865-3741
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันพุธ-ศุกร์ 10.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนละ 20 บาท
อีเมล:
emdec@loxinfo.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

อาคารสีน้ำตาลรูปทรงทันสมัยที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมอ่าวเพ ระยอง เป็นที่ตั้งของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำน้องใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรมประมง นั่นคือ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ที่เปิดให้เข้าชมเมื่อกลางปี 2546 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองถือเป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยใช้งบก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท และเปิดให้เข้าชมในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 ที่ผ่านมา
 
วัตถุประสงค์คือ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำสวยงาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในท้องทะเลแก่ประชาชน และเป็นสถานที่ศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ รวมถึงเครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนในศึกษาค้นคว้า  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน เมื่อเดินเข้าสู่ตัวอาคาร จะพบส่วนแรกคือ ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยตู้แสดงสัตว์น้ำ รวม 40 ตู้ ภายในมีปลาสวยงามและสัตว์น้ำในแนวปะการัง ปลาทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู ปลาเก๋า และสิ่งที่น่าดูตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมที่สุดเห็นจะเป็น บ่อปลาใหญ่ขนาดความจุ 400 ตัน ที่มีทางเดินชมด้านข้างและอุโมงค์ทางเดินสั้น ๆ ลอดใต้บ่อ เพื่อชมปลาขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด เช่น ปลาหมอทะเล ปลาฉลาม ปลากระเบน เป็นต้น และในช่วงตอนสายของวันเสาร์ อาทิตย์ และวันพฤหัสบดี ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสบรรยากาศการให้อาหารเจ้าปลาขนาดใหญ่เหล่านี้อย่างใกล้ชิดภายในบ่อปลาใหญ่แห่งนี้โดยเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ นอกจากนี้ยังมีบ่อปลาทรงกระบอกขนาดความจุ 40 ตัน ที่แสดงปลาเศรษฐกิจที่เคียงคู่ชีวิตคนไทยและหาชมได้ยาก ได้แก่ ฝูงปลาทู ปลากะพงทอง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสใกล้ชิดจึงมีการจำลองระบบนิเวศน์พื้นท้องทะเลพร้อมสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น หอยเม่น ปลาดาว ปลิงทะเล เป็นต้น
           
ส่วนจัดแสดงถัดมาคือ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จัดแสดงเปลือกหอยหลายหลายชนิดภายในตู้กระจก โดยจัดหมวดหมู่และจำแนกชนิดตามหลักวิชาการ และส่วนจัดแสดงสุดท้ายคือ ห้องนิทรรศการ ที่จัดแสดงวิวัฒนาการของเรือประมง และเครื่องมือทำการประมงชนิดต่าง ๆ ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ เช่น เบ็ดราวทูนา เรืออวนล้อมปลาทูน่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังแสดงรูปจำลองของปลาและเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ อาทิ พะยูน โลมาปากขวด ฉลามวาฬ เต่ากระ เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า และเต่าหัวฆ้อน
           
หลังจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับแล้ว ผู้เข้าชมสามารถแวะชมและอุดหนุนสินค้าภายในร้านขายของที่ระลึกของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ที่มีสินค้าและเลือกมากมาย ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ นอกเหนือจากรายได้จากการขายบัตรเข้าชม  
 
ข้อมูลจาก: 
1. การสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2548
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ระยอง
3. www.rayongcity.com/aquarium.html
ชื่อผู้แต่ง:
-