พิพิธภัณฑ์วัดตาขัน


ที่อยู่:
56 หมู่ 5 วัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์:
0-3889-5144
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดตาขัน

วัดตาขัน ตั้งอยู่ในเขตตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อาณาเขตของตำบลตาขัน ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองตะพาน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันพระครูวิบูลย์ภารกิตติ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตาขันองค์ปัจจุบัน ท่านพระครูบวชเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 และถือว่าเป็นพระนักพัฒนา ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดตาขัน ท่านเจ้าอาวาสให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงมีดำริให้สร้างโรงเรียนและพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ การทำพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ท่านให้ความสนใจ แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเนื่องจากยังคงมีภารกิจอื่นๆ ค้างอยู่อีกมาก ปัจจุบันการจัดแสดงวัตถุสิ่งของ จึงเป็นแต่เพียงใช้มุมหนึ่งภายในศาลาวัด เก็บและจัดแสดงวัตถุสิ่งของจำนวนหนึ่งซึ่งญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดและมีศรัทธาต่อท่านเจ้าอาวาส นำมาถวาย ของที่เก็บรวบรวมไว้ อาทิ เปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิด ภาชนะดินเผา ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ อย่างไรก็ดี แม้ท่านเจ้าอาวาสจะละงานพิพิธภัณฑ์ไว้ชั่วคราว แต่ถือได้ว่าข้าวของที่ทางวัดสะสมเอาไว้ สามารถให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะของสะสมชิ้นเด่นคือ ตัวอย่างเปลือกหอยทะเลหลายร้อยชนิด ที่จัดแสดงไว้ในตู้กระจก พร้อมป้ายอธิบายชื่อ และข้อมูลจำเพาะของเปลือกหอยนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ถิ่นที่อยู่ ประโยชน์และโทษ เปลือกหอยที่จัดแสดง อาทิ หอยกลีบมะเฟือง หอยสังห์อินเดีย หอยหวี หอยก้างปลา หอยมือเสือ หอยแมงป่อง เม่นระเบิด หอยเต้าปูนลายงู เป็นต้น

ข้อมูลจาก: การสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 www.thaitambon.com [Access September,26 2005]
ชื่อผู้แต่ง:
-