สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณจังหวัดนครนายก


สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณจังหวัดนครนายก หรือสวนละอองฟ้า ริเริ่มโดยนายชม โสวรรณตระกูล เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ สวนทุเรียนล่ม จึงนำต้นทุเรียนมาแปรรูปไม้ เก็บกิ่งก้านพันธุ์ทุเรียน และสะสมเมล็ด แล้วย้ายมายังจังหวัดนครนายกประมาณปี 2508 และทพการปลูกทุเรียนโดยการดูแลด้วยระบบนิเวศหรือเกษตรธรรมชาติ โดยในปัจจุบันมีการสะสมพันธุ์ทุเรียนได้ 53 สายพันธุ์ เป็นทุเรียนเนื้อลูกใหญ่ บางสายพันธุ์หนักถึง 20 กิโลกรัม มีจำนวนประมาณ 700 ต้น

ที่อยู่:
บ้านหุบลึก ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์:
0-3721-6035
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณจังหวัดนครนายก

สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณแห่งนี้ริเริ่มโดยนายชม โสวรรณตระกูล บิดาของนายชาตรี โสวรรณตระกูล เป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ สวนทุเรียนล่ม จึงนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นไม้ และเก็บกิ่งพันธุ์ทุเรียนและสะสมเม็ด แล้วย้ายไปที่จังหวัดนครนายกประมาณปี พ.ศ. 2508 และทำการปลูกโดยเป็นการดูแลด้วยระบบนิเวศหรือเกษตรธรรมชาติ ในปัจจุบันสะสมพันธุ์ทุเรียนได้ 53 สายพันธุ์ เป็นทุเรียนเนื้อลูกใหญ่ บางพันธุ์หนักถึง 20 กิโลกรัม จำนวนประมาณ 700 ต้น มีการผลิตสื่อนำเสนอ

(1) เอกสารกรณีศึกษาทุเรียนพื้นบ้าน โดยเครือข่ายเกษตรทางเลือก
(2) สื่อโทรทัศน์จากรายการเวทีชาวบ้านช่อง 11
(3) เกษตรลูกทุ่ง
(4) ทุ่งแสงตะวันทางช่อง 3 นอกจากนี้ ในฤดูเก็บเกี่ยว สวนฯ นำผู้เยี่ยมชมชิมทุเรียนต่างสาย เพื่อการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แนะนำการปลูกทุเรียนแบบยั่งยืน โดยไม่ต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ใช้สารเคมี เน้นการใช้ระบบนิเวศในการจัดการ

ข้อมูลจาก: การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออก) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย. บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ชื่อผู้แต่ง:
-