ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี (กลองยาว) ชุมชนภาคตะวันออก


ที่อยู่:
เลขที่ 47 หมู่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
ศิลปะ / การแสดง
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล