ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง


ที่อยู่:
เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 ลี้ เลขที่ 375 หมู่ 12 ต.บ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์:
053-567078,081-3869806 ติดต่อ คุณนิวัฒน์ เริ่มตระกูลใหม่
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล