พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านสองแควเหนือ


ที่อยู่:
วัดสองแควเหนือ หมู่ 1 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์:
054-281209, 054-281725, 086-9202475(คุณกุลธร ยาวงศ์)
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 9.00-14.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล