พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสีประตูผา


ที่อยู่:
แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทรศัพท์:
054-247712 ติดต่อ จ่าสิบเอกธเนศ นิลค่าเมือง
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:
เนื้อหา:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผลขุดแหล่งโบราณคดีประตูผาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 08/04/2545

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

แหล่งภาพเขียนสีประตูผารอยจารึกแห่งอดีต

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 4/20/2547

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์ประตูผา ลำปาง ควรจัดเพื่อใคร

ชื่อผู้แต่ง: นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ปีที่พิมพ์: ปีที่22ฉบับที่ 11 ก.ย. 2544

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ภาพเขียนสีพิธีกรรม 3,000 ปี ที่ผาศักดิ์สิทธิ์: แหล่งโบราณคดียุคดึกดำบรรพ์ที่ประตูผา จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้แต่ง: วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และคณะ | ปีที่พิมพ์: 2545

ที่มา: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

แหล่งโบราณคดีที่ประตูผา ลำปาง "ผาขลังศักดิ์สิทธิ์เหมือนปิดทอง"

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 22 ฉบับ 11 (ก.ย. 2544)

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การศึกษาพิธีกรรมปลงศพ ณ แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้แต่ง: ดุจฤดี คงสุวรรณ์ | ปีที่พิมพ์: 2544

ที่มา: วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ม.ศิลปากร

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การศึกษาแหล่งภาพเขียนสีค่ายประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้แต่ง: ชินณวุฒิ วิลยาลัย | ปีที่พิมพ์: 2542

ที่มา: วิทยานิพนธ์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ม.ศิลปากร

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การขุดค้นที่แหล่งภาพเขียนสีศาลเจ้าพ่อประตูผา: คำถามเรื่องอายุของภาพเขียน

ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 25 ฉบับที่ 1(ม.ค.-มี.ค. 2542); 112-116.

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ภาพเขียนสีและแหล่งฝังศพที่ประตูผา จ.ลำปาง

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2542);134.

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

โครงการพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสีประตูผา

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 27 สิงหาคม 2556


ไม่มีข้อมูล

โครงการพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสีประตูผา

บริเวณช่องประตูผา เขตแดนอำเภอแม่เมาะกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีศาลเจ้าพ่อประตูผาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
ชื่อผู้แต่ง:
-