พิพิธภัณฑ์ล้านปี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
58 หมู่ 6 บ้านแช่แห้ง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทรศัพท์:
081-3790831 ติดต่อคุณฐิติพงศ์ ศรีเที่ยงตรง
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล