สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา


ที่อยู่:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์:
0-5443-1251
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://www.fisheries.go.th/if-phayao/
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
ธรรมชาติวิทยา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล