ศูนย์ศิลปหัตถกรรมร.ร.บ้านแม่ลานคำ


ศูนย์ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของใช้ในวิถีชีวิตชาวบ้านให้นักเรียนได้ศึกษา ของส่วนใหญ่ได้รับบริจาคและบางส่วนขอยืมมาจัดแสดง อาคารจัดแสดงเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีเนื้อที่ขนาด 42 ตารางเมตร ให้เป็นหอภาพและจัดแสดงศิลปวัตถุตามมุมต่างๆ อาทิ เครื่องจักสาน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องมือจับปลา แห อวน เครื่องเรือนโบราณ จัดวางแยกตามประเภทของวัตถุ มีแผ่นป้ายคำอธิบายประกอบ

ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์:
053-229551, 053460192
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 7.00 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศิลปหัตถกรรมร.ร.บ้านแม่ลานคำ

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของใช้ในวิถีชีวิตชาวบ้านให้นักเรียนได้ศึกษา ของส่วนใหญ่ได้รับบริจาคและบางส่วนขอยืมมาจัดแสดง อาคารจัดแสดงเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีเนื้อที่ขนาด 42 ตารางเมตร ให้เป็นหอภาพและจัดแสดงศิลปวัตถุตามมุมต่างๆ อาทิ เครื่องจักสาน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องมือจับปลา แห อวน เครื่องเรือนโบราณ จัดวางแยกตามประเภทของวัตถุ มีแผ่นป้ายคำอธิบายประกอบ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 217.
ชื่อผู้แต่ง:
-