บ้านจิม ทอมป์สัน


บ้านจิม ทอมป์สัน เป็นหมู่เรือนไทยอันเป็นที่พำนักของเจมส์ เอช. ดับเบิลยู. ทอมป์สัน ผู้ก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยจิม ทอมป์สันซึ่ งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เรือนไทยจิม ทอมป์สัน เป็นเรือนหมู่ ประกอบด้วยเรือนทรงไทยปลูกด้วยไม้สัก 6 หลังที่จิม ทอมป์สัน ซื้อต่อมาจากเจ้าของบ้านเดิมจากที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย และนำมาออกแบบและประกอบใหม่ นอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมเรือนไทยแล้ว ภายในเรือนจัดแสดงของสะสมของท่านเจ้าของบ้าน มีทั้งโบราณวัตถุของไทยและต่างประเทศ และศิลปะร่วมสมัย โดยเฉพาะงานศิลปกรรมของเอเชีย ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม เครื่องกระเบื้องเคลือบ ของสะสมอื่น ๆ

ที่อยู่:
เลขที่ 6 ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:
0-2215-0122
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท นักเรียน นักศึกษา 50 บาท
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2507

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 4/13/2544

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ไหมโบราณ ที่หาชมยาก

ชื่อผู้แต่ง: ปริยา เหล่าวิวัฒน์ | ปีที่พิมพ์: 22/12/2547 หน้า 9

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย)

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เด็กบ้านครัวหายสงสัยมีอะไรในบ้าน "จิม ทอมป์สัน"

ชื่อผู้แต่ง: พี่แหม่ม | ปีที่พิมพ์: 24/5/2548 หน้า 22

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของบ้านจิม ทอมป์สัน

นายจิม ทอมป์สัน สายลับที่ผกผันมาเป็นพ่อค้าผ้าไหม และเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไหมไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ในช่วงที่เข้ามาในประเทศไทยนายจิม ได้สร้างบ้านไทย ประกอบจากเรือนไม้สัก 6 หลัง ส่วนใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี โดยนำเรือนไทยภาคกลางจากชุมชนบ้านครัว 1 หลัง และจากพระนครศรีอยุธยาอีก 5 หลัง มาจัดกลุ่มและเสริมแต่งดัดแปลงบางส่วน 

จิม ทอมป์สัน ได้ปลูกสร้างและพำนักที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 หลังจากที่เขาได้ปลดประจำการจากหน่วย OSS (Office of Strategic Services แห่งสหรัฐอเมริกา) ทำเลที่ตั้งของบ้านอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายจามมีผีมือด้านการทอผ้า จิมได้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมผ้าไหม จิม ทอมป์สัน จากฝีมือของช่างทอที่นี่ จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก นอกจากนี้ จิมยังเป็นผู้ที่ชื่นชอบสะสมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอันทรงคุณค่าซึ่งได้รวบรวมและจัดแสดงไว้ที่หมู่เรือนนี้

บ้านหลังนี้ได้เปิดต้อนรับผู้เข้าชมตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ในปี 2510 จิม ทอมป์สันได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อคราวเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นทรัพย์สินของเขาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิเจมส์ เอชดับเบิลยู ทอมป์สัน เพื่อดูแลรักษาบ้านและทรัพย์สินของจิม ต่อมามูลนิธิฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามสภาพการใช้สอยปัจจุบัน

บ้านเรือนไทยหลังนี้จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์ของราชาไหมไทยนามจิม ทอมป์สัน ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ ภายในจัดแสดงของสะสมของเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุ อาทิ พระพุทธประติมากรรม เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเรือน ภาพเขียน

ข้อมูลจาก : 
1. แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 58.
2. http://www.jimthompsonhouse.com
3. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.หน้า 133.

ชื่อผู้แต่ง:
ปณิตา สระวาสี

บ้านจิม ทอมป์สัน เรือนอันเรืองรอง ของราชาผ้าไหมไทย

คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครซักคนจะหลงเสน่ห์ความงดงามในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มากถึงขนาดคลั่งไคล้ เฉกเช่นเดียวกับอดีตนายทหารสายเลือดอเมริกันอย่าง คุณจิม ทอมป์สัน ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาประจำการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทยจนกระทั่งลา ออกจากราชการเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง จึงได้ตัดสินใจย้ายมาลงหลักปักฐานยังดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นการถาวร และนี่ถือเป็นปฐมบทของการเป็นราชาผ้าไหมไทยจวบจนทุกวันนี้
ชื่อผู้แต่ง:
theTripPacker