พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านแม่แจ่ม


ที่อยู่:
เลขที่ 97/1 หมู่ 7 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์:
0-5382-8090
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน สนใจเข้าชมติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ชีวิตศรัทธาและผืนผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าทอ...

ชื่อผู้แต่ง: เครือมาศ วุฒิการณ์ | ปีที่พิมพ์: 3087

ที่มา: เสขิยธรรม

แหล่งค้นคว้า: มศก. วังท่าพระ

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เสน่ห์ผ้าทอขุนดอยแม่แจ่ม....

ชื่อผู้แต่ง: จาริก. | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 11, ฉบับที่ 123 (ก.ค. 2537) : หน้า 72-78

ที่มา: Hi-Class

แหล่งค้นคว้า: มศก. วังท่าพระ

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ผ้าทอไตยวนแม่แจ่ม....

ชื่อผู้แต่ง: พิทยาธรี | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (เม.ย. 2539) : หน้า 125-128

ที่มา: Life & Decor

แหล่งค้นคว้า: มศก. วังท่าพระ

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านแม่แจ่ม

คุณนุสรา เตียงเกตุ เคยผู้สนับสนุน และฝึกอบรม อาชีพ ให้กลุ่มสตรีทอผ้า ในตำบลท่าผา และตำบลใกล้เคียง ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือให้มีคุณภาพ โดยผ่านระบบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของ ก.ศ.น. ทั้งยังเป็นตัวกลางในการจัดหาตลาดให้กลุ่มแม่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาพัฒนาลวดลาย เทคนิคการทอและสีย้อม จึงทำให้ต้องเก็บตัวอย่างผ้าพื้นเมืองไว้แทบทุกสี ทุกชนิด จนสะสมไว้ได้หลายพันผืน บ้านทรงพื้นเมืองประยุกต์ที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2537 ถูกนำมาใช้เป็นที่จัดเก็บและจัดแสดงผ้า เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวใต้ถุนสูง 2 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยชาน เล่นระดับ ชั้นล่างใช้วางหูกทอผ้า และเป็นที่ทอผ้า ย้อมเส้นด้าย ชั้นบนแบ่งเป็นเรือนอยู่อาศัย จะจัดเก็บผ้า อาคารอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารพื้นไม้ฝาขัดแตะ หลังคากระเบื้องดินขอ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าลวดลายผ้าตีนจกโบราณใส่กรอบ ใส่ตู้ไว้หลายชิ้น รวมทั้งเครื่องเขินและเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องจักสาน พับสา สมุดข่อย เครื่องทอง เครื่องเงิน แหวน กำไล สายสร้อย เครื่องเรือนโบราณ เช่น ตู้และตั่งแว่น(โต๊ะเครื่องแป้ง) เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 149.
ชื่อผู้แต่ง:
-