พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่


ที่อยู่:
เยื้องที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-เสาร์ 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2533
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
การสื่อสาร / ไปรษณีย์
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ จัดตั้งในปี พ.ศ.2533 โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แม่ปิง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ห้องจัดแสดง 4 ห้อง พื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 260 ตารางเมตร มีห้องคลังขนาด 42 ตารางเมตร ห้องจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารสมัยก่อน เช่น เครื่องเคาะรหัสมอสที่ขนาดใช้ไฟ 12 โวลท์ เครื่องมืออื่นๆ ตลอดจนโต๊ะ เก้าอี้ยาว เคาท์เตอร์ไปรษณียากร ที่เคยใช้ในสำนักงานไปรษณีย์สมัยก่อน ชั้นที่ 2 แสดงแสตมป์เก่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 8 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ห้องประชุมอยู่บนชั้น 2 อีกด้วย ด้านนอกพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตู้ไปรษณีย์เก่าที่เก็บมาจากที่ต่างๆ จำนวน 5 ตู้ ทางพิพิธภัณฑ์ร่วมกัมชมรมนักสะสมแสตมป์เชียงใหม่ ยังได้จัดกิจกรรมการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิก ประกวดการจัดอัลบั้มแสตมป์ จัดนิทรรศการตามสถาบันศึกษาต่าง ๆ ใน เชียงใหม่ และลำพูน และมีจดหมายข่าวรายเดือนชื่อ "ข่าวพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากร เชียงใหม่" ส่งให้แก่สมาชิกและผู้สนใน

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 67.
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร: ที่ชื่นชอบสำหรับคอแสตมป์

ที่นี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของนักสะสมตราไปรษณียากรในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังมีบริการจำหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการสะสมตราไปรษณียากร บริการรับสมัครสมาชิกบัญชีเงินฝากตราไปรษณียากร บริการรับสมัครสมาชิกวารสารตราไปรษณียากร บริการรับสมัครสมาชิกจุลสารตราไปรษณียากร บริการแนะนำเทคนิคการสะสมตราไปรษณียากร นิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับตราไปรษณียากร นิทรรศการอุปกรณ์ต่างๆ ในกิจการไปรษณีย์ในอดีต และบริการห้องสมุดเกี่ยวกับตราไปรษณียากร
ชื่อผู้แต่ง:
-