พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจันทร์สม ชินวัตร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 73 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30 - 17.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจันทร์สม ชินวัตร

คุณจันทร์สม ชินวัตร คลุกคลีกับกิจการผลิตผ้าไหมมาตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากครอบครัวทำกิจการค้าขายผ้าไหม จึงได้เก็บสะสมผ้าไหมไว้เรื่อยมา ทั้งที่เป็นตัวอย่างในการผลิต และส่วนที่เป็นของรักของสะสม ต่อมาได้นำมาแสดงในชั้นล่างของอาคารชินวัตร ในอำเภอสันกำแพง จัดแสดงในมุมด้านหนึ่งของอาคารซึ่งเป็นร้านค้าผ้าไหม ใช้เนื้อที่จัดแสดงประมาณ 120 ตารางเมตร จัดทำเป็นตู้ติดผนัง จำนวน 6 ตู้ และตู้ลอย 4 ตู้ แสดงผ้าไหมผืนสวย เก่าแก่ หายาก ซิ่นไหมลายขวางแบบเชียงใหม่หลายรูปแบบ สำหรับผ้าไหมในคอลเลคชั่นนี้ ได้จัดทำทะเบียนและถ่ายรูปไว้เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังจัดแสดงวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอดีต เช่น เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียง เหรียญ ธนบัตร เงินตราสกุลต่างๆ ตะเกียงโบราณ เครื่องชั่ง เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 138.
ชื่อผู้แต่ง:
-