พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา


ที่อยู่:
บ้านสีฟ้า ซอยโรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์:
0818836713
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันละ 3 รอบ เวลา 14.00/15.00/16.00 น.
ค่าเข้าชม:
200 บาท นักเรียนนักศึกษา พระภิกษุ 100 บาท
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
ผ้าโบราณ
จัดการโดย:
เนื้อหา:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

"สบันงา" พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสืบสานงานช่างฝีมือ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 8/21/2546

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เรียนรู้เรื่องราวผ่านผืนผ้า ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 11/1/2547

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: โลกใบใหญ่ | ปีที่พิมพ์: หน้า 40

ที่มา: สารคดี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา

ชื่อผู้แต่ง: วิชญดา ทองแดง | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

The past brought to life

ชื่อผู้แต่ง: Krittiya Wongtaravirarn | ปีที่พิมพ์: 22-08-2549

ที่มา: Bangkok Post

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และนักสะสมผ้าโบราณ คือนายอัครเดชและนางใจสคราญ นาคบัลลังก์ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 อาคารจัดแสดงเป็นอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีต ลักษณะเป็นห้องโถงยาว สถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนาประยุกต์ แบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นพื้นที่ตอนหน้าของอาคารเป็นห้องโถงต้อนรับ มีโต๊ะจำหน่ายบัตรเข้าชมพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกและเป็นจุดนัดพบสำหรับผู้เข้าชมของพิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าชมในห้องจัดแสดง

ถัดจากห้องโถงต้อนรับจะมีผ้าม่านสีดำกั้น เมื่อเปิดม่านดังกล่าวเข้าไป คือพื้นที่ส่วนจัดแสดง พื้นที่ส่วนนี้มีการปรับสภาพให้เป็นห้องจัดแสดงด้วยการไม่เปิดหน้าต่าง เพื่อให้สามารถควบคุมแสงสว่างที่ออกแบบสำหรับส่วนจัดแสดงได้และใช้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศภายในห้องจัดแสดง และรักษาสภาพของผ้าโบราณที่จัดแสดงไม่ให้เสื่อมสภาพเพราะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ลักษณะการจัดแสดงประกอบด้วย ผ้าโบราณอายุนับร้อยปี จำนวนกว่า 1,000 รายการ ภาพถ่ายโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าของกลุ่มชนต่าง ๆ เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ พร้อมเสียงบรรยายประกอบแต่ละจุด ซึ่งผู้เข้าชมจะรับทราบถึงเรื่องราวของกลุ่มชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเจ้าของประดิษฐกรรมสิ่งทอนั้น

ข้อมูลจาก:
1. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคเหนือ) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
2. กรมศิลปากร. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ (เล่ม 2). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2546.
ชื่อผู้แต่ง:
-

เรียนรู้เรื่องราวผ่านผืนผ้าที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา”

ผ้าโบราณกว่า 600 ผืน อายุตั้งแต่ 60- 100 ปี จากฝีมือทักถอของบรรพบุรุษกลุ่มต่างๆ ในอุษาคเนย์ตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงเจ้านายในราชสำนัก ถูกรวบรวมนำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ผืนผ้าที่เห็นล้วนต่างเจ้าของ ต่างวัฒนธรรม จึงไม่ใช่มีเพียงความสวยงามของลวดลายและสีสันเท่านั้น แต่ยังแฝงด้วยเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ กว่า 20 ปีที่ อัครเดช นาคบัลลังก์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” สะสมผ้าทอโบราณพร้อมๆ กับศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผ้าจากที่ต่างๆ รวมแล้วจึงมีผ้ามากมายกว่า 6,000 ผืน และได้คัดเลือกผ้า 600 กว่าผืนนำออกมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสชมผ้าทออย่างใกล้ชิด
ชื่อผู้แต่ง:
-