พิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้


พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ จัดแสดงเรื่องราวของเหล็กน้ำพี้ ซึ่งเป็นเหล็กกล้าที่นำไปทำเป็นศาสตราวุธคู่พระหัตถ์พระมหากษัตริย์ และคู่มือนักรบมาตั้งแต่โบราณ เช่น พระแสงดาบ และพระแสงของ้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระขรรค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงดาบนันทกาวุธของพระยาพิชัยดาบหัก เพราะเชื่อกันว่า เหล็กน้ำพี้มีความขลังอยู่ในตัว ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงและเก็บรักษาเครื่องรางของขลังที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ และดาบเหล็กน้ำพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาว 9.24 เมตร น้ำหนัก 450 กิโลกรัม ฝักและด้ามดาบทำด้วยไม้ประดู่ ฝังลายมุก หุ้มปอกเงินสลักลาย และมีการแกะสลักลวดลายและลงอักขระขอม

ที่อยู่:
หน้าศาลากลาง ถ.พาดสนามบิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:
0-5541-1033, 0-5541-1977
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พระยาพิชัยดาบหัก

ชื่อผู้แต่ง: วลัยลักษณ์ ทรงศิริ | ปีที่พิมพ์: 2541

ที่มา: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ต้นอ้อ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้

พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน พ.ศ.2542 เมื่อเริ่มดำเนินการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสร้างดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ขึ้น และจำเป็นต้องจัดสร้างสถานที่เพื่อประดิษฐานที่เหมาะสม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในอาคารเป็นโถงกว้าง กลางห้องเป็นแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพี้ ขนาดยาวประมาณ 10 เมตรเศษ มีตู้จัดแสดงอาวุธ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพี้

ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 170.
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ: