พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเก่า อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล