พิพิธภัณฑ์ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล


ที่อยู่:
ร.ร.เซนต์คาเบรียล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์:
0-2243-0065 ต่อ 2106
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า)
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ท่องโลกแมลง ชวนทึ่งไปกับ “ผีเสื้อกะเทย” ที่“พิพิธภัณฑ์แมลง”

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 27 กุมภาพันธ์ 2555;27-02-2012

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 06 ธันวาคม 2556


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดองค์ความรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ภารดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ อดีตอธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์สายพิณ นบประจุล ตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด ได้พาชมและให้สัมภาษณ์ว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มจัดสร้างและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคาร De Montfort Hall โดยแบ่งออกเป็น 4 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ, พิพิธภัณฑ์เรือ, พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย (ตอนนี้อยู่ในช่วงปิดปรังปรุง-สิงหาคม 2551) และพิพิธภัณฑ์ซากฟอสซิลและหินสี

พิพิธภัณฑ์แรกที่อาจารย์สายพิณนำชมคือ “พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ” ซึ่งอดีตอธิการ คือ ภารดา ดร.อำนวย ปิ่นรัตน์ เก็บสะสมและจัดสตาฟผีเสื้อด้วยตัวเอง ได้ศึกษาเรื่องราวของผีเสื้อมาตลอดชีวิต โดยได้สะสมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ทั้งที่พบเห็นในธรรมชาติ และสายพันธุ์หายาก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972-1986 รวบรวมไว้ถึง 1,300 ชนิด 11 วงศ์ อย่างเช่น ผีเสื้อสมิงเชียงดาว พบบนดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้พบเห็นอีก เป็นที่นิยมของนักสะสมผีเสื้อมาก

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ แบ่งออกเป็นส่วนของผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน รูปร่างลักษณะสวยงาม นอกจากนี้ท่านยังสะสมสิ่งของที่ระลึกทุกอย่างที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปผีเสื้อ และยังแต่งหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อที่ท่านค้นพบเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกด้วย 

ภารดา ดร.อำนวย ปิ่นรัตน์ ยังได้ค้นพบแมลงตัวใหม่ของโลกที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อใหม่ในนามของ “pinratani และ pinratanai” มากกว่า 10 ตัว นอกจากสะสมผีเสื้อแล้ว ท่านยังสะสมแมลงปีกแข็ง และแมลงต่างอีกมากมาย เช่น ตัวด้วง, กว่าง, กุดจี่, ตั๊กแตน, จักจั่น, แมลงทับ, ผึ้ง, ต่อ, แตน, มด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้อย่างดียิ่ง

“พิพิธภัณฑ์เรือ” เป็นพิพิธภัณฑ์ห้องถัดไป เป็นการจำลองเรือแต่ละยุค แต่ละภาค และตามลักษณะการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอยของเรือต่างๆ เพื่อการศึกษาให้นักเรียนได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน เพราะคนในสมัยก่อนจะสร้างบ้านเรือนตามแม่น้ำ จึงมีเรือไว้เพื่อการคมนาคม และค้าขาย นอกจากแบ่งการจัดแสดงออกเป็นในแต่ละภาคแล้ว ยังแบ่งออกเป็นประเภทของเรือขุด และเรือต่อ ซึ่งอาจารย์สายพิณ กล่าวว่านักเรียนบางคนไม่เคยนั่งเรือ ไม่เคยรู้จักเรือแต่ละประเภทมาก่อน อย่างเช่น เมื่อคุณครูพูดถึงเรือ “ผีหลอก” นักเรียนจะเกิดความสงสัย และอยากรู้ อยากเห็นเรือจริงๆ จึงเกิดการค้นคว้าเพื่อค้นหา นักเรียนจะเข้ามาหาคำตอบที่พิพิธภัณฑ์เรือแห่งนี้ ซึ่งรวบรวมเรือจำลองต่างๆ ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายๆ ในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ถัดไป คือ “พิพิธภัณฑ์ซากฟอสซิลและหินสี” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ามากของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพราะซากฟอสซิลล้วนมีประวัติความเป็นมาจากที่สำคัญแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ซึ่งมีหลายชนิดที่สูญพันธ์ไปแล้ว อาจารย์สายพิณกล่าวว่าทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลจึงใช้แหล่งเรียนรู้นี้มาบูรณาการกับวิชาที่เรียนอยู่หมุนเวียนกันไปตามหลายคาบ อย่างเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ จะให้นักเรียนศึกษาลงลึกไปถึงสายพันธ์ว่ามากจากแหล่งไหน ประเทศไหน หรือวิชาภาษาไทย อาจจะให้ค้นหาคำคล้องจอง เลือกชื่อตัวที่ชอบ และบรรยายลักษณะที่ถูกต้อง หรือวิชาคณิตศาสตร์ อาจจะมีการคำนวณอายุของซากฟอสซิล หรือหินสีต่างๆ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้มาเยี่ยมชม และได้มาศึกษาค้นคว้าต่อไป

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

สำรวจ : 2 สิงหาคม 2551

ชื่อผู้แต่ง:
-

ท่องโลกแมลง ชวนทึ่งไปกับ “ผีเสื้อกะเทย” ที่“พิพิธภัณฑ์แมลง”

“เสียงร้องก็ดัง ปีกมันบางใส ชอบร้องวุ่นวาย และก็เที่ยวเก่ง ค่ำค่ำไม่นอน ร่อนไปมาร้องเพลง นิสัยครื้นเครง คือเจ้าจักจั่น ….…..” ก่อนที่จะไปถึงยังพิพิธภัณฑ์แมลง ฉันฮัมเพลงแมลง ของนักร้องอินเตอร์ทาทายัง ไปพลางๆก่อนที่ฉันจะเข้าสู่รั่วประตูของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่ชั้น 5 ของตึก 90 ปี ภายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน เป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์แมลง” ซึ่งฉันคิดว่าน้อยคนที่รู้จักและเคยเข้าชมพิพิภัณฑ์แห่งนี้ เพราะตั้งอยู่ในโรงเรียน แต่พิพิภัณฑ์แมลงแห่งนี้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-