พิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง


ที่อยู่:
ร้านวัฒนไพศาล551 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์:
0-5651-1078
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมเฉพาะผู้ที่ติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เที่ยว“อุทัย” ไม่ต้องอุทธรณ์ ไหว้พระงาม ยลวิถีริมน้ำสะแกกรัง

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 9 ก.พ. 2554;09-02-2011

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 20 สิงหาคม 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง

พิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง อยู่ในเมืองอุทัยธานี เป็นบ้านไม้ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี
           
 บริเวณลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีชาวจีนรุ่นแรก ๆ มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่เดินทางมากับเรือสินค้า ด้วยที่นี่เป็นตลาดที่เฟื่องฟูมาก เพราะพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ทำนากัน ชาวนานำข้าวบรรทุกเกวียนมาขาย ชาวจีนเข้ามาเป็นพ่อค้าคนกลางและทำกิจการโรงสีอยู่ที่นี่ และเช่นเดียวกันกับในที่อื่น ๆ ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ ชาวจีนมักรวมตัวกันเป็นสมาคม มีระบบการศึกษาในแบบฉบับของตนเองและพยายามรักษาขนบธรรมเนียมของตนไว้
     
แรกเริ่มเดิมที ฮกแซตึงสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะสำหรับชุมชนจีนของที่นี่ และใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลกินเจ นอกจากนี้ครั้งหนึ่งที่นี่ยังเคยเป็นร้านขายยาจีน รวมถึงเป็นที่ฝึกฝนแพทย์แผนจีนด้วย   ตัวอาคารฮกแซตึ้งมิได้เป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง หากแต่เป็นการดูแลรักษาร่วมกันของสมาคม อย่างไรก็ดีปัจจุบันผู้ดูแลและเป็นเจ้าของคือคุณเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย
         
ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังในสถาปัตยกรรมแบบจีน มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นบนประกอบด้วยห้องบูชาบรรพบุรุษ ห้องสำหรับเก็บเครื่องดนตรีและเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลกินเจ ส่วนชั้นล่างเป็นร้านขายยาจีน และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ในส่วนที่อยู่ของพวกผู้หญิงจะแยกออกต่างหากออกไปทางด้านหลัง เหนือบานหน้าต่างและประตูของตัวบ้านจะประดับด้วยปูนปั้นรูปต่าง ๆ อาทิ ค้างคาว ใบตอง ผลทับทิม ซึ่งช่างฝีมือชาวจีนท้องถิ่นเชื่อว่าจะนำความสุขและความโชคดีมาให้ผู้อาศัย
 
ข้อมูลจาก: 
Ping Amranand and William Warren. Heritage Homes of Thailand. Bangkok: The Siam Society, 1996,pp104-109.
ชื่อผู้แต่ง:
-

เที่ยว“อุทัย” ไม่ต้องอุทธรณ์ ไหว้พระงาม ยลวิถีริมน้ำสะแกกรัง

ไหนๆเมื่อเข้ามาในตัวเมืองแล้ว เราขอไปยลวิถีอุทัยในอดีตผ่าน “พิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง” ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสำนักกินเจชื่อ“ฮกฮันตั๋ว”มาก่อน กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 “ซินแสเล็ก แซ่ลี้” ได้เปิดเป็นร้านขายยาจีน จึงเปลี่ยนชื่อร้านเป็น“ฮกแซตึ้ง” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีอาคารเป็นบ้านไม้สักแบบจีน อายุกว่าร้อยปี ก่อสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคาทรงปั้นหยา ชั้นล่างของฮกแซตึ้งเป็นร้านขายยา สมุนไพรจีน
ชื่อผู้แต่ง:
-