พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้มอบศิลปโบราณวัตถุจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ห้องนิทรรศการถาวร จัดแสดงเรื่อง พัฒนาการของเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้หลักฐานเครื่องถ้วยที่ค้นพบจากแหล่งเรืออับปางและแหล่งเตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องนิทรรศการพิเศษ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และส่วนคลังพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษา สำนักงานและส่วนบริการต่างๆ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างโดดเด่น คือเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ใต้ดิน รูปแบบคอนกรีตเปลือยซึ่ง เปรียบเหมือนกับเตาเผาโบราณที่ฝังตัวอยู่ใต้ดิน ส่วนเครื่องถ้วยที่จัดแสดงอยู่ภายในห้องจัดแสดงเปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าเผาในเตา และความรู้ที่ผู้เข้าชมได้รับจากการเข้าชมก็เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์อันงดงามที่ได้จากการผลิต

ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
024073888 ต่อ 2890
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
museum@bu.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
ของเด่น:
ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยและการค้าเครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเส้นทางการค้าทางทะเล พุทธศตวรรษที่ 17-23
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยโบราณแบบจับต้องได้ที่ ม.กรุงเทพ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 26/5/2548

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

สัมผัสอดีต ร้อยล้านที่พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 17/5/2548

ที่มา: คม ชัด ลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เครื่องถ้วยลายคราม "ฟื้น" เศรษฐีไล่ล่าหาไว้สะสม

ชื่อผู้แต่ง: พนิดา สงวนเสรีวานิช | ปีที่พิมพ์: 17/5/2548

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เข้า ม.กรุงเทพ ชมของดีมากคุณค่าที่ “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยฯ”

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 27 มิถุนายน 2554

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์มุดลงดินแนวถวิลธรรมชาติ

ชื่อผู้แต่ง: สุชาดา ลิมป์ | ปีที่พิมพ์: ฉบับที่ 337 มีนาคม 2556;No.337, March 2013

ที่มา: นิตยสารสารคดี

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 07 พฤศจิกายน 2556


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอบให้ สำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในระยะแรกใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”

ใน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อสร้างอาคารจัดแสดง ซึ่งเป็นอาคารใต้ดินชั้นเดียว เชื่อมต่อกับหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภายใต้แนวคิดของการออกแบบว่า อาคารจัดแสดงเปรียบเหมือนกับเตาเผาที่อยู่ใต้เนินดิน เครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงภายในอาคารจึงเปรียบเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกนำเข้าเผาในเตา และความรู้ที่ผู้เข้าชมได้รับจึงเปรียบเหมือนกับผลิตภัณฑ์อันงดงามที่ได้จากการเผา อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันหรืออาคารทางศาสนาประจำปี 2551 และปีต่อมายังได้รับรางวัล 1 ใน 9 ของสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของประเทศไทย

ใน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายงานด้านต่าง ๆ ในอนาคต และสามารถดำเนินงานตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ใน พ.ศ. 2560 พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม” จากมิวเซียมไทยแลนด์ : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ชื่อผู้แต่ง:
อัตถสิทธิ์ สุขขำ

แหล่งเรียนรู้เครื่องถ้วยใน ม.กรุงเทพ

          พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นโดยคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าของคอลเลคชั่นจำนวนกว่า 2,000 รายการทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานฯ แห่งนี้ และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          แรกเริ่มพิพิธภัณฑสถานฯ แห่งนี้ ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ใน พ.ศ. 2543 ต่อมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ใน พ.ศ. 2546 แนวคิดการสร้างอาคารถูกออกแบบเป็นรูปโค้งอยู่ใต้ดิน เนื่องจากดินมีลักษณะเป็นฉนวนความร้อน และมีเตาเผาจำลองด้านนอก ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ห้องนิทรรศการถาวร จัดแสดงเรื่อง พัฒนาการของเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้หลักฐานเครื่องถ้วยที่ค้นพบจากแหล่งเรืออับปางและแหล่งเตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องนิทรรศการพิเศษ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และส่วนคลังพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษา สำนักงานและส่วนบริการต่างๆ

          เครื่องถ้วยที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานฯ มีทั้งกลุ่มเครื่องถ้วยเผาเสร็จแล้วที่มีคุณภาพดี มักส่งขายเป็นสินค้าออก กับอีกกลุ่มคือเครื่องถ้วยชนิดแบบเผาเสีย เรียกว่า ขยะเตา มักจะถูกทิ้งอยู่ข้างเตาที่เป็นแหล่งผลิต ปัจจุบันมีประโยชน์มากในการศึกษา เพราะสามารถนำมาศึกษาเปรียบเทียบว่าพัฒนามาจากแหล่งไหน เปรียบเทียบลักษณะของเนื้อดิน ลักษณะของรูปทรง และลักษณะของการผลิตได้ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้มอบศิลปโบราณวัตถุจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปในอนาคต
 
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (ถึงแก่กรรมแล้ว) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมทั้งเป็นเจ้าของเครื่องถ้วยโบราณทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ เล่าถึงที่มาของการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า ปกติชื่นชอบการสะสมเครื่องถ้วยโบราณอยู่แล้ว เริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆ จนมารู้ตัวอีกทีของก็มีมากซะจนต้องเก็บไว้ในโกดัง "ผมชื่นชอบพวกเครื่องถ้วยโบราณมาตั้งแต่ 7-8 ขวบ เห็นจะได้เพราะสมัยก่อนเราไม่มีของเล่นที่ต้องหาซื้อเองเหมือนสมัยนี้ ต้องอาศัยดินมาปั้นเป็นตัวตุ๊กตาไว้เล่นเอง จนกระทั่งโตขึ้นมาก็เกิดเป็นความชอบไปโดยปริยาย ผมเริ่มสะสมของพวกนี้มานานมากแล้วซึ่งทุกชิ้นหาค่ามาเปรียบไม่ได้" 
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑสถานเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ใต้ดิน รูปแบบคอนกรีตเปลือยซึ่ง เปรียบเหมือนกับเตาเผาโบราณที่ฝังตัวอยู่ใต้ดิน ส่วนเครื่องถ้วยที่จัดแสดงอยู่ภายในห้องจัดแสดงอาจเปรียบได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าเผาในเตาและความรู้ที่ผู้เข้าชมได้รับจากการเข้าชมก็เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์อันงดงามที่ได้จากการผลิตนั่นเอง ภายในพิพิธภัณฑสถานมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,872 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการพิเศษ คลังพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษา สำนักงาน ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก และส่วนบริการต่างๆ 
 
การจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการถาวรจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา และเครื่องถ้วยอยุธยาโดยชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของเครื่องถ้วยต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องถ้วยของไทย รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศ และค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียดนาม และเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องถ้วยในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ค้นพบในพื้นที่แถบเทือกเขาถนนธงชัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแหล่งขุดค้นที่อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โบราณวัตถุชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑ์ อาทิ ไหรูปช้าง เคลือบสีเขียว เตาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ศิลปะเขมร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18,ไหลายดอกไม้ เขียนลายสีดำใต้เคลือบ เตาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย ศิลปะล้านนา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20,โคมฉลุลายดอกบัว เคลือบสีขาว เตาเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ศิลปะสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 คนทีลายกอหญ้า เขียนลายสีบนเคลือบ เตาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศิลปะเวียดนาม ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21,อ่างลายดอกบัว เขียนลายสีเขียวในเคลือบ เตาในสหภาพเมียนม่าร์ ศิลปะมอญ-พม่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21,จานลายเป็ดท่ามกลางสระบัว เขียนลายสีครามใต้เคลือบ เตาจิ่งเต๋อเติ้น มณฑลเจ้อเจียง์ ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 และอื่นๆอีกมากมาย สนใจสามารถเข้าไปชมตัวอย่างภาพถ่ายและคำอธิบายโบราณวัตถุชิ้นต่างๆได้ที่เวบไซต์ของพิพิธภัณฑ์ 
 
นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดทำกิจกรรมด้านการศึกษา มีโครงการยุวชนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโครงการจะเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตจังหวัดปทุมธานี เข้ามามีส่วนร่วมเป็นยุวชนอาสาสมัคร เพื่อขยายงานบริการด้านการศึกษา โดยจะเริ่มฝึกหัดสมาชิกนักเรียนให้เป็นผู้นำชม โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน พบปะกันทุกสัปดาห์ แต่ละคนศึกษาเรื่องเฉพาะรายแล้วนำมานำเสนอกันในกลุ่ม โดยเหตุที่ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวเนื่องเป็นจุดบังคับในกลุ่มการศึกษา ความจำเป็นที่จะต้องมีภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทุกเดือน ครอบคลุมหัวข้อที่กว้างขวาง ซึ่งนำเสนอโดยนักวิชาการประจำและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ เพื่อให้เกิดความสนใจในชีวิตและวัฒนธรรมของไทย ส่วนทางด้านประสบการณ์ศึกษานั้นได้จัดรายการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปะในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการทัศนศึกษาจากผู้ที่สนใจ
 
ผู้เข้าชมควรแต่งกายเรียบร้อย และไม่ควร นำหีบห่อและสิ่งใดๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบัง หรือซ่อนเร้นวัตถุออกไปได้ เข้าไปในห้องจัดแสดง ไม่ควรสัมผัสหรือจับต้องวัตถุจัดแสดงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัตถุ  ไม่ควรถ่ายภาพหรือบันทึกภาพก่อนได้รับอนุญาต พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการผู้นำชม ต้องนัดหมายล่วงหน้า
 
ข้อมูลจาก: 
http://museum.bu.ac.th/ [accessed 20081112]
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยโบราณแบบจับต้องได้ที่ ม.กรุงเทพฯ. ผู้จัดการรายวัน 26-05-2548 หน้า 43
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์มุดลงดินแนวถวิลธรรมชาติ

นับหมื่นปีมาแล้วที่มนุษย์เริ่มรู้จักวิถีเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ป่า ใช้เครื่องมือโลหะ นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงแข็งแรง ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังชีพ แต่ไหนแต่ไรอีกนั่นละที่มนุษย์เพียรเอาชนะสิ่งแวดล้อม พัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยี เวลาผ่านไปจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นล้วนแลกมาด้วยมลพิษและวิกฤตธรรมชาติ ซึ่งหวนกลับมาทำร้ายตนเอง มนุษย์จึงหาแนวทางลดโลกร้อนโดยมุ่งเน้นการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง สำหรับชีวิตชาวกรุงเทพฯ ยุคที่หนาแน่นด้วยตึกใหญ่และปัญหาการจราจร การตั้งถิ่นฐานใกล้ชิดธรรมชาติดูจะเป็นไปยาก แต่พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง:
-

เข้า ม.กรุงเทพ ชมของดีมากคุณค่าที่ “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยฯ”

คงเคยได้ยินกันว่า หากต้องการชมเครื่องถ้วยสวยๆงามๆก็ต้องไปดูที่แหล่งที่สุโขทัย แต่หากใครที่อยู่กรุงเทพฯหรือจังหวัดปริมณฑล ไม่มีเวลาไปไกลถึงสุโขทัย แต่สนใจในเรื่องเครื่องถ้วยๆสวยๆงาม ที่ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” วิทยาเขตรังสิต เขามี “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นของดี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ใครๆหลายคนอาจจะไม่รู้และคาดไม่ถึง แต่ก่อนที่จะไปดูเครื่องถ้วยสวยๆงามๆสารพัดสารพันในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กัน ฉันขอพูดถึงนิยามของคำว่าเครื่องถ้วย เสียก่อน
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-