ตำหนักประถม-นนทบุรี


ตำหนักประถมเดิมสร้างขึ้นใน พ.ศ.2462 เป็นตำหนักแรกภายในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.2435-2466) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมวังเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ต่อมาใน พ.ศ.2527 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ได้ขอพระราชทานรื้อถอนบางส่วนเพื่อชะลอมาไว้ที่ตั้งปัจจุบัน ตัวอาคารเป็นไม้สักใต้ถุนสูงผสมผสาน รูปแบบสถาปัตยกรรมโดเมสติกรีไววัล ด้านหน้าหลังคาจั่ว ด้านข้างเป็นจั่วปาดมุมมุงกระเบื้องว่าว และมีอาคารหลังเล็กรูปแบบเดียวกัน สร้างอยู่ริมน้ำ การตกแต่งภายในตำหนักประถมในปัจจุบัน เป็นไปตามจินตนาการถึงวิถีชีวิตของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ศิลปินไทยพระองค์แรกที่ทรงเรียนเล่นพิณฝรั่งหรือฮาร์พ เครื่องเรือนบางชิ้นเป็นของเก่าดั้งเดิม อาทิ เตียง โคมไฟ บางดวง รวมทั้งเครื่องฮาร์พซึ่งมีอายุเกือบ 100 ปี รวมทั้งเครื่องประดับประดา สิ่งละอันพันละน้อย ล้วนเป็นมรดกตกทอดภายในครอบครัวนานประมาณสี่ชั่วอายุคน อาคารไม้สักหลังใหญ่อีกหลังหรือที่เรียกว่า "ตำหนักใหม่" ที่ต่อเติมจากตำหนักประถมนั้นประกอบขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2534 โดยนายญาณี ตราโมท ลักษณะเด่นของอาคารหลังนี้คือ ห้องโถงปิดลายทอง ที่บูรณะใหม่โดยช่างกรมศิลปากร

ที่อยู่:
45/5 ซ.อัคนี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
0-2261-4777-8
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เสาร์- อาทิตย์ ในช่วงประมาณเทศกาลคริสต์มาสในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เวลา 14.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของตำหนักประถม-นนทบุรี

ตำหนักประถมเดิมสร้างขึ้นใน พ.ศ.2462 เป็นตำหนักแรกภายในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.2435-2466) พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เดิมวังเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ที่ตั้งของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซ่า ในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ.2527 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ได้ขอพระราชทานรื้อถอนบางส่วนเพื่อชะลอมาไว้ที่ตั้งปัจจุบัน
 
ตัวอาคารเป็นไม้สักใต้ถุนสูงผสมผสาน รูปแบบสถาปัตยกรรมโดเมสติกรีไววัล ด้านหน้าหลังคาจั่ว ด้านข้างเป็นจั่วปาดมุมมุงกระเบื้องว่าว และมีอาคารหลังเล็กรูปแบบเดียวกัน สร้างอยู่ริมน้ำ ประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน้ำ ห้องใต้หลังคา ชั้นสามซึ่งเดิมเป็นห้องเก็บของ การตกแต่งภายในตำหนักประถมในปัจจุบัน เป็นไปตามจินตนาการถึงวิถีชีวิตของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ศิลปินไทยพระองค์แรกที่ทรงเรียนเล่นพิณฝรั่งหรือฮาร์พ เครื่องเรือนบางชิ้นเป็นของเก่าดั้งเดิม อาทิ เตียง โคมไฟ บางดวง รวมทั้งเครื่องฮาร์พซึ่งมีอายุเกือบ 100 ปี รวมทั้งเครื่องประดับประดา สิ่งละอันพันละน้อย ล้วนเป็นมรดกตกทอดภายในครอบครัวนานประมาณสี่ชั่วอายุคน
 
อาคารไม้สักหลังใหญ่อีกหลังหรือที่เรียกว่า "ตำหนักใหม่" ที่ต่อเติมจากตำหนักประถมนั้นประกอบขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2534 โดยนายญาณี ตราโมท ลักษณะเด่นของอาคารหลังนี้คือ ห้องโถงปิดลายทอง ที่บูรณะใหม่โดยช่างกรมศิลปากร
 
สำหรับผู้สนใจดนตรีฮาร์พ ศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม เลขที่ 16 สุขุมวิท 43 กรุงเทพฯ 10110  เปิดสอนดนตรีฮาร์พแก่ผู้สนใจ โดยเปิดวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โทรศัพท์ 0-2261-4777-8
 
ข้อมูลจาก : 
1. แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 99.
2. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.
ชื่อผู้แต่ง:
-