หอศิลป์จามจุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
0-2218-3645
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 12.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล