หอศิลป์จามจุรี


ที่อยู่:
อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
0-2218-3645
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 12.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล