ศูนย์การเรียนรู้ทะแยมอญเจ็ดริ้ว


ที่อยู่:
5/4 หมู่ 1 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์:
0906789676
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
Thienruthai@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2562
ของเด่น:
เครื่องดนตรีซอสามสายมอญ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล