ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
43 หมู่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์:
089-0260381 ติดต่อคุณพิกุลทอง, 098-9546649 ติดต่อคุณพูนทรัพย์, 081-8513850 ติดต่อคุณนรินทร์
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล

โดย:

วันที่: 18 มกราคม 2561

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล