ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง


ที่อยู่:
43 หมู่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์:
089-0260381 ติดต่อคุณพิกุลทอง, 098-9546649 ติดต่อคุณพูนทรัพย์, 081-8513850 ติดต่อคุณนรินทร์
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ของเด่น:
เรือนจำลองไทยทรงดำ
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล

โดย:

วันที่: 18 มกราคม 2561

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล