พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมู่ 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์:
0-7320-5511 (อบต.ตำบลบาละ)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล