พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมู่ 6 บ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์:
036-505204
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
พุธ-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
แหล่งโบราณคดี สมัยทวารวดี
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล