พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง


ที่อยู่:
หมู่ 6 บ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์:
036-505204
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
พุธ-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
แหล่งโบราณคดี สมัยทวารวดี
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
โบราณคดี
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เมืองโบราณบ้านคูเมือง

เมืองโบราณบ้านคูเมือง จากการขุดค้นทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดีฟูนัน เป็นเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมน มีคูคลองจำนวนมากขุดเชื่อมโยงกับคูเมืองและลำน้ำธรรมชาติ ลักษณะโครงข่ายคมนาคมทางทน้ำ มีรูปร่างคล้ายใยแมงมุมหรือร่างแห คลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร

ชุมชนโบราณบ้านคูเมืองตั้งอยู่บนลำน้ำแม่ลา ซึ่งเป็นทางน้ำเก่าในบริเวณที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ขนาบด้วยแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำน้อยทางด้านทิศตะวันตก และแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออก

...


ชื่อผู้แต่ง:
ปณิตา สระวาสี