พิพิธภัณฑ์สึนามิระหว่างประเทศ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านบางเนียง ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โทรศัพท์:
081-4425660
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
9.00-19.00 น.
ค่าเข้าชม:
ตามแต่บริจาค
อีเมล:
director@internationaltsunamimuseum.org , guardianjust@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
เรือตำรวจ ต.813 ที่ถูกพัดเกยตืน และข้อมูลความรู้ ภาพ วีดีโอ เกี่ยวกับสึนามิ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล