พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล


ดพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล" ก่อตั้งโดย คุณจงจรูญ มะโนคำ หรือครูโจ ซึ่งชื่นชอบผ้าทอพื้นเมือง ครูโจเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทอผ้า แต่เนื่องจากเป็นผู้ชายจึงถูกกันให้ออกห่าง ครูโจทำได้เพียงแต่เป็นลูกมือช่วยแม่ และอาศัยครูพักลักจำ แต่ความรักในผืนผ้าก็ไม่เคยจางหาย ทำให้เมื่อโตขึ้นและมีพอจะมีเงินจึงค่อยๆ เก็บสะสมผ้าเก่าที่ตนเองชื่นชอบมาแต่เยาว์วัย ปี พ.ศ. 2545 ครูโจรวมกลุ่มคนในชุมชนเรียกว่า “กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม-บ้านนาทะเล” ขึ้น และเป็นผู้ที่ออกแบบสีและลายผ้า ส่งต่อให้ช่างทอในกลุ่มเป็นผู้ทอ เน้นลวดลายตีนจกและวิธีการทอตามแบบโบราณของลับแล และปัจจุบันกลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลการันตีมากมาย พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณบ้านของครูโจ เป็นเรือนไม้สองชั้น จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่เป็นของสะสมของครูโจ รวมทั้งจัดแสดงผลงานของกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม

ชื่อเรียกอื่น:
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม ผ้าจกไท-ยวน ลับแล
ที่อยู่:
กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม-นาทะเล 31 หมู่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์:
087-1987353
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ก่อตั้งโดย คุณจงจรูญมะโนคำ หรือที่ใครๆ เรียกว่าครูโจ ที่ชื่นชอบผ้าทอพื้นเมือง โดยครูโจเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทอผ้า แต่เนื่องจากเป็นผู้ชายจึงถูกกันให้ออกห่าง ครูโจทำได้เพียงแต่เป็นลูกมือช่วยแม่ และอาศัยครูพักลักจำ แต่ความรักในผืนผ้าก็ไม่เคยจางหาย ทำให้เมื่อโตขึ้นและมีพอจะมีเงินจึงค่อยๆ เก็บสะสมผ้าเก่าที่ตนเองชื่นชอบมาแต่เยาว์วัย

ปี พ.ศ. 2545 ครูโจรวมกลุ่มคนในชุมชนเรียกว่า “กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม-บ้านนาทะเล” ขึ้น และเป็นผู้ที่ออกแบบสีและลายผ้า ส่งต่อให้ช่างทอในกลุ่มเป็นผู้ทอ เน้นลวดลายตีนจกและวิธีการทอตามแบบโบราณของลับแล เช่น ลายนกคุ้ม ลายแปดขอ ลายหงส์ใหญ่ ลายนาค ลายเก็ดถะหวา เป็นต้น เพื่อฟื้นให้ผ้าทอตีนจกลับแลกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง และปัจจุบันกลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลการันตีมากมาย

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณบ้านของครูโจ เป็นเรือนไม้สองชั้นจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่เป็นของสะสมของครูโจ  รวมทั้งจัดแสดงผลงานของกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม

ข้อมูลจาก:
https://www.facebook.com/thaiyuanlaplae/
https://www.sanook.com/travel/1397969/
https://travel.kapook.com/view130023.html
ชื่อผู้แต่ง:
-