บ้านหลวงราชไมตรี


ที่อยู่:
252 ถนนสุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์:
088-8434516
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำสวนยางพาราที่เป็นกิจการดั้งเดิมของหลวงราชไมตรี และข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


บ้านหลวงราชไมตรี

บ้านหลวงราชไมตรี บ้านเก่าอายุ 150 ปี ตั้งอยู่ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี ภายในการเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรีไว้มากมาย และยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้ และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าพัก โดยใช้แนวคิดว่า “พิพิธภัณฑ์ที่สามารถนอนพักได้”

ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยความริเริ่มจากคนในชุมชนเอง โดยมีหน่วยราชการคือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สนับสนุนในระยะแรก  และทำงานต่อเนื่องกับสถาบันอาศรมศิลป์ ในแง่การวิจัยและเก็บข้อมลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรม

ต่อมาสถาบันอาศรมศิลป์เริ่มเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนริมน้ำจันทบูร โดยก่อตั้งบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด ขึ้นเพื่อทำให้เป็น “จันทบูรโมเดล” โครงการตัวอย่างของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยร่วมมือกับชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร เข้าออกแบบปรับปรุง ฟื้นฟู ตัวอาคารสถาปัตยกรรมเรือนไม้เก่าแก่จำนวน 3 หลัง ที่ได้รับการอนุญาตบริจาคจากเจ้าของทายาทรุ่น 3 ของหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) มอบบ้านหลวงราชไมตรีให้ดำเนินการจัดทำเป็นบ้านพักประวัติศาสตร์ แล้วเปิดให้มีการระดมทุนจากชาวชุมชนในพื้นที่และชาวจันทบุรี รวมถึงยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาร่วมถือหุ้นในเวลาต่อมา

หลวงราชไมตรี มีเชื้อสายจีนเกิด ณ บ้านริมน้ำตลาดท่าเหนือ ในวัยเด็กเริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัด และไปศึกษาต่อที่ปีนังเมื่อครั้งติดตามบิดาไปค้าขายยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เมื่อเติบใหญ่ได้ดำเนินธุรกิจการค้าสืบต่อแนวทางของบิดาจนเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นคนแรกที่นำยางพารามาปลูกในจันทบุรี และแม้เป็นเพียงชาวบ้านทำงานค้าขายไม่เคยรับราชการ แต่ความขยันหมั่นเพียร คุณงามความดีที่ท่านทำประโยชน์ไว้ให้กับแผ่นดิน ทำให้ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “หลวงราชไมตรี”

ปณิตา สระวาสี เขียน
ข้อมูลจาก: สำรวจภาคสนาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์บ้านหลวงราชไมตรี
ชื่อผู้แต่ง:
-

อยู่อย่างวิถีจันท์ ท่ามกลางสายน้ำ และบรรยากาศของวัน ที่ ‘บ้านหลวงราชไมตรี’

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันและเพื่อนออกเดินทางมายังเมืองจันท์ เพื่อร่วมกันพิสูจน์ว่าการเข้าพัก ณ บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี ในละแวกย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรนั้น จะเปรียบดั่งสายธารแห่งกาลเวลาที่นำพาพวกเรากลับไปพบเจอกับความทรงจำแสนประทับใจในอดีตอีกครั้ง…ได้จริงหรือไม่?
ชื่อผู้แต่ง:
-

บ้านหลวงราชไมตรี คลาสสิคริมน้ำจันทบูร

ท้องฟ้าสีครามและเมฆขาวสั่นระริกเป็นระรอกคลื่นสะท้อนอยู่ในแม่น้ำจันทบูร ยามเช้าอากาศแจ่มใส นั่งมองสายน้ำไหล กระรอกวิ่งไต่สายไฟกระโจนใส่ต้นไม้ บรรยากาศยามนี้ เหมาะแก่การนั่งจิบกาแฟ แกล้มกับปาท่องโก๋จิ้มน้ำจิ้มหวานๆ คล้ายน้ำจิ้มไก่ สายตามองไกลเห็นบ้านเรือนโบราณในชุมชนอนุรักษ์ริมน้ำจันทบูร บรรยากาศสุดคลาสสิคเป็นยิ่งนัก ที่ “บ้านหลวงราชไมตรี ” ยามนี้
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-