ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก


ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก หรือ Sunny Bangchak นอกจากเป็นฟาร์มแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจร ทั้งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานใต้พื้นพิภพ โดมวิจัยพัฒนาพันธุ์สาหร่ายเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล มีโรงฉายภาพยนตร์สี่มิติเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน อาทิ พระบิดาแห่งพลังงานทดแทนไทย พลังงานจากธรรมชาติผ่านสื่อผสมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับรู้คุณค่าพลังงานที่มีต่อชีวิตมนุษย์ ด้านนอกอาคารจัดแสดงความรู้ด้านการทำสวนปาล์ม โรงกลั่นสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง การทำปั้มชุมชน และโครงการน้ำมันพืชใช้แล้ว

ที่อยู่:
ถนนสาย3422 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:
035 276 017
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
Info-sunny@bangchak.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

“นกส้ม” ซันนี่บางจากดูให้รู้พลังงานทดแทน

ชื่อผู้แต่ง: ไทยรัฐ | ปีที่พิมพ์: 2559

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: https://www.thairath.co.th/content/577260

โดย: ศมส.

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดูลิงค์ต้นฉบับ