ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถนนสาย3422 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:
02-1408909
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
Info-sunny@bangchak.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล