พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:
0-2790-2424, 0-2790-2000 ต่อ 4497
โทรสาร:
0-2790-2085
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
พื้นที่สร้างการเรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เปิดประตูสู่วิวัฒนาการสื่อสาธารณะไทย

เชิญชมพิพิธภัณฑ์ตลอด 24 ชม.ที่ www.thaipbs.or.th/museum

ชื่อผู้แต่ง:
-