พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ


พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ เพื่อการรู้เท่าทันที่จะเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น 400 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่นิทรรศการเรื่อง พลังสะท้อนแห่งสื่อ และนิทรรศการเรื่อง สู่เส้นทางสื่อสาธารณะ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าชม ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของสื่ออย่างรอบด้าน กระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสื่อที่แวดล้อมอยู่รอบตัว โดยให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัยและสัมผัส ประสบการณ์การรับสื่อแบบ “ย้อนยุค” เพื่อการ “รู้เท่าทันสื่อ”

ที่อยู่:
อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:
0-2790-2424, 0-2790-2000 ต่อ 4497
โทรสาร:
0-2790-2085
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
พื้นที่สร้างการเรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เปิดประตูสู่วิวัฒนาการสื่อสาธารณะไทย

เชิญชมพิพิธภัณฑ์ตลอด 24 ชม.ที่ www.thaipbs.or.th/museum

ชื่อผู้แต่ง:
-