พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์:
053-293-630
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าไปพร้อมกับการจัดนิทรรศการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล