ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่ย่า 889 ถ.39 ศาลเจ้าเนรมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง .จ.อุดรธานี
โทรศัพท์:
042-242444, 042- 242333
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
สถาปัตยกรรมและการจัดสวนแบบจีน,สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู,นิทรรศการเกี่ยวกับคนจีนที่เดินทางมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปีพ.ศ.2442 จนถึงปัจจุบัน
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล