พิพิธภัณฑ์พระครูวินัยสารนิเทศก์


ที่อยู่:
วัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ท่องเที่ยวไทยไปกับนายรอบรู้ จ.พังงา

ชื่อผู้แต่ง: นายรอบรู้ | ปีที่พิมพ์: -

ที่มา: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พระครูวินัยสารนิเทศก์

วัดสุวรรณคูหา หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่น่าสนใจ และมีความสำคัญ ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจาก เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ในบริเวณ ที่ตั้งวัด มีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งทั้งที่ต่ำและที่สูง ถ้ำที่สำคัญได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้งถ้ำมืด และถ้ำแก้ว พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาวของถ้ำ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ชนิดขนาดต่างๆ ถ้ำใหญ่ใช้เป็นวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนหลายองค์ที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 7 วา 2 ศอกองค์หนึ่งสวยงามมาก

นอกจากนั้นยังมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชวงศ์หลายพระองค์ พระครูวินัยสารนิเทศก์ เจ้าอาวาสได้เป็นผู้จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นบริเวณกุฏิ โดยมีวัตถุโบราณต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปเก่าแก่ ถ้วยชามเบญจรงค์ จานเชิง เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก รวมถึงเครื่องมือหินสมัยโบราณที่เรียกว่า หินขวานฟ้า โดยได้รวบรวมจากที่ต่าง ๆ ประมาณร้อยกว่าชิ้น ปกติไม่เปิดให้ชม หากต้องการชมต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสก่อน

ข้อมูลจาก: อนุวัฒน์ วัฒนาวงศ์สว่าง. เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้: พังงา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี, 2545.
ชื่อผู้แต่ง:
-