พิพิธภัณฑ์วัดพัทธสีมา


ที่อยู่:
วัดพัทธสีมา ม.4 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์:
086-2808066 ติดต่อ พระสมเกียรติ กิตฺติปญโญ
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ฮือฮาโบราณวัตถุเก่า 700 ปี ของล้ำค่าวัดพัทธสีมา นครศรีฯ

ชื่อผู้แต่ง: นุชจรี แรกรุ่น | ปีที่พิมพ์: 05-04-2548 หน้า 40

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล