ห้องแสดงซากดึกดำบรรพ์ โรงไฟฟ้ากระบี่


ที่อยู่:
โรงไฟฟ้ากระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์:
0-7563-5000
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์- เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.egat.com/th/
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรธุรกิจ
เนื้อหา:
ธรรมชาติวิทยา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล