ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบตง


ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบตง ตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอเบตงหลังเก่า ซึ่งก่อสร้างขึ้นในสมัยพระพิชิตบัญชา นายอำเภอยะรม ในปี 2473 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอยะรม เป็นอำเภอเบตงอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น มีคุณค่า ในปี 2550 ทางเทศบาลเมืองเบตงได้ตั้งศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของท้องถิ่นเบตง และวัตถุสิ่งของที่ได้รับมอบมาจาก MR. ANG YANG BUAY นักอนุรักษ์และนักสะสมชาวสิงคโปร์

ที่อยู่:
ที่ว่าการอำเภอเบตงหลังเก่า อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์:
073-245324
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ด่านสุดท้ายที่เบตง

ชื่อผู้แต่ง: ยุวดี มณีกุล | ปีที่พิมพ์: 1 เมษายน 2551

ที่มา: จุดประกาย(กรุงเทพธุรกิจ)

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบตง

คลิกอ่าน "ด่านสุดท้ายที่เบตง" โดยยุวดี มณีกุล
ชื่อผู้แต่ง:
-