แปลนเนรมิต พิพิธภัณฑ์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด หมู่ 8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทรศัพท์:
075-280200-4 (งานพิพิธภัณฑ์ ต่อ 121)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของแปลนเนรมิต พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งส่วนจัดการแสดงออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนจัดแสดงผลงานการออกแบบของเล่นของนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมของโรงเรียนใกล้เคียง เช่น ล้อไม้เข็มยึกยัก หมากขุม ฯลฯ ส่วนจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนของเด็กแต่ละวัย ส่วนจัดแสดงการแนะนำชนิดของของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของของเล่นที่ผลิตในแต่ละปี แบบจำลองกระบวนการผลิตของบริษัท และพัฒนาการการออกแบบของเล่น สุดท้ายเป็นส่วนจัดแสดงของเล่นที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ของแต่ละปี

ข้อมูลจาก: กฤษกร วงศ์กรวุฒิ. เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้: ตรัง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี, 2545.
ชื่อผู้แต่ง:
-