พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา


พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อเป็นตัวแหล่งการจัดการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียนให้เกิดความตระหนักถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง จนกระทั่งปี 2547 ได้รับการพัฒนาเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้ ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหนองแสง และสิ่งของจำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องมือที่ใช้ในการปะกอบอาชีพของชาวบ้านในสมัยก่อน ซึ่งสิ่งของส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านเพื่อให้โรงเรียนอนุรักษ์และใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

ที่อยู่:
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
โทรศัพท์:
042-397167
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล