เอกสารอ้างอิง

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

“วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค ๔,” ใน สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ (๒๕๒๕), ๓.

“วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค ๔,” ใน สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ (๒๕๒๕), ๓.

QR-code edit Share on Facebook

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170